Shannon Basin Radio Club 80M
3765

2023-02-02

No. Call Sign Name Status
1 EI2SBC PAT NET CONTROLER (talking)
2 EI2JEB MARTIN
3 M0HLB DAVID
4 EI3ITB IAN
5 EI4GEB LEZ
6 EI2IAB MARTY
7 EI3HA TONY
8 EI4KW DENNIS
9 GI0VJE CHRIS
10 EI6GGB ANTHONY
11 EI1UN TONY
12 EI4KI ROB
13 EI2IU PETER
14 HB9FNH HUGO
15 SA7IRE GEORGE
16 EI2FN JOHN
17 2E0TKK BEN
18 DG9NED AXEL
19 ON4BAR NICO
20 EI9IRB PADRAIG